บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตัวอย่าง เรื่อง Nouns

 ตัวอย่าง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Swishmax

 

Read more of this post

Advertisements

กร – จะได้ไม่ลืมกัน (ครูรักษ์)

ความสุขอีกครั้ง สุขในใจ สุขในความสุข กับนักเรียน ม.1 โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 รักนักเรียนทุกคน

Read more of this post

กร – เธอจะอยู่กับฉันตลอดไป (ครูรักษ์)

ความทรงจำดีๆ ที่มีด้วยกัน บี๋ มาร์ค ช้างน้อย วิทยา จัง ชาญณรงค์ และคนอื่นๆ ณ โรงเรียนกันทรารมณ์

Read more of this post

ค่ายจิตตปัญญาศึกษาสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ที่ที่ทำให้ผมเป็นคนอดทน ขยัน และทำให้ผมรักมาก โดยเฉพาะนักเรียน … นี่คือวิดีโอชุดที่ 5 ค่ายจิตตปัญญาศึกษาสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน

Read more of this post

แค่ฟ้าที่กั้นไว้ พี่พิณ และน้องรักษ์

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ที่ที่ทำให้ผมเป็นคนอดทน ขยัน และทำให้ผมรักมาก โดยเฉพาะนักเรียน … นี่คือวิดีโอชุดที่ 4 แค่ฟ้าที่กั้นไว้ พี่พิณ และน้องรักษ์

Read more of this post

กุญแจยังอยู่ที่เก่า (โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ)

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ที่ที่ทำให้ผมเป็นคนอดทน ขยัน และทำให้ผมรักมาก โดยเฉพาะนักเรียน … นี่คือวิดีโอชุดที่ 3 กุญแจยังอยู่ที่เก่า (โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ)

Read more of this post

ความสุขในชีวิต ม.1 ทวช.

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ที่ที่ทำให้ผมเป็นคนอดทน ขยัน และทำให้ผมรักมาก โดยเฉพาะนักเรียน … นี่คือวิดีโอชุดที่ 2 ความสุขในชีวิต ม.1 ทวช.

Read more of this post

รักแท้ด้วยหัวใจครูรักษ์ ยงยุทธ์ จันทิมา

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ที่ที่ทำให้ผมเป็นคนอดทน ขยัน และทำให้ผมรักมาก โดยเฉพาะนักเรียน … นี่คือวิดีโอชุดที่ 1 รักแท้ด้วยหัวใจ

Read more of this post

โทรทัศน์โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติมีสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย ดังเช่นห้องส่งสัญญาณโทรทัศน์โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติแห่งนี้ นี่คือจุดเริ่มต้นเล็กๆ สื่อองค์ความรู้ที่กว้างใหญ่ของนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้

Read more of this post

ครูในดวงใจ…. ครูศรีลัดดา บุญกาญจน์ ผู้เป็นต้นแบบครูผู้เสียสละ…

คุณครูศรีลัดดา บุญกาญจน์เป็นครูสอนภาษาอังกฤษผมตอนที่อยู่มัธยมตอนต้น ที่โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) ขณะนี้ได้ย้ายมาสอนที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ซึ่งผมก็ฝึกสอนที่นี่ด้วย ทำให้เราทั้งสองคนได้มาพบกัน เป็นความรู้สึกที่อบอุ่นเหมือนมีผู้ปกครองอยู่กับเรา …. นี่แหละครับครูในดวงใจของผม …. ผู้เป็นต้นแบบครูผู้เสียสละ ….

Read more of this post